صفحه اصلی > اخبار دانشکده بهداشت 


قابل توجه کلیه دانشجویان - ارزشیابی دانشجویان از اساتید در ترم دوم سال تحصیل96-97 از شنبه 05/03/ 97 از طریق سامانه سما آغاز و به مدت دوهفته ادامه دارد. بدیهی است عدم ارزیابی در بازه مشخص شده مانع از سایر فعالیت های دانشجو در سامانه سما خواهد شد.
 

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

ارزشیابی دانشجویان از اساتید در ترم دوم سال تحصیل96-97 از شنبه 05/03/ 97 از طریق سامانه سما  آغاز و به مدت دوهفته ادامه دارد. بدیهی است عدم ارزیابی در بازه مشخص شده مانع از سایر فعالیت های دانشجو در سامانه سما خواهد شد.

 

 

تاریخ درج خبر : 1397/03/06  |  کد خبر : ١١٧٥٤ | تعداد نمایش خبر : 77
 

 


خروج