صفحه اصلی > کتابخانه > معرفی کارکنان 
  • فاطمه آقایی

                   کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی

                   ایمیل: aghaee1382@gmail.com

 

  • زهرا یونسی

                کارشناس کتابداری 

 

  • فریده دهواری 

                 دیپلم 

                 ایمیل:faridehdehvari@gmail.com

 

  • آسانا نوزاد

                  دیپلم

                 ایمیل:  yasaminasi@gmail.com


آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، انتهای بوستان دهم، جنب بیمارستان شهید محمدی ،دانشکده بهداشت، واحد کتابخانه

تلفن : 33336202/33338583-076  نمابر : 33338584-0761