آدرس : بندر عباس بلوار جمهوری اسلامی جنب بیمارستان شهید محمدی انتهای کوچه بوستان دهم   

صندوق پستی :3388

                                                                                                                            

 تلفن دفتر ریاست : 33336202/33338583-076  نمابر : 33338584-0761

 تلفن اداره آموزش: 33338788

تلفن امور مالی : 33353123

 

 email :healthschool@hums.ac.ir