فرزانه ابراهیمی

 تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

ایمیل

 

 آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، انتهای بوستان دهم، جنب بیمارستان شهید محمدی ،دانشکده بهداشت، واحد آموزش

              تلفن : 33336202/33338583-076  نمابر : 33338584-076