صفحه اصلی > اخبار دانشکده بهداشت 


قابل توجه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی دانشگاه (جدید)
 

برای ورود به سامانه کلیک کنید.

http://5.63.15.31/consul/default.aspx

قابل توجه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی دانشگاه

 شرکت در پایش سلامت روان با پرسشنامه CAQ الزامی است.

با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، تمام دانشجویان ملزم به شرکت در پایش سلامت روان با پرسشنامه CAQ می باشند.

 

 

 

 
 
 
 

تاریخ درج خبر : 1395/10/29  |  کد خبر : ٦٧٢٦ | تعداد نمایش خبر : 749
 

 


خروج