• گزارش برگزاری دوره کارآموزی ارزیابی جامعه-برای مشاهده گزارش کلیک کنید.
  .

 • اطلاعیه - قابل توجه همکاران گرامی- دوره های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان در دانشکده برگزار می شود.
  .

 • قابل توجه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی دانشگاه (جدید)
  .

 • .
  .

 • تقویم نیمسال دوم 95-96
  .

 • جناب آقای دکتر علیرضا صانعی دهکردی-استادیار محترم گروه حشره شناسی پزشکی موفقیت ارزشمند جنابعالی را در کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت تبریک عرض می نماییم.
  موفقیت ارزشمند جنابعالی را در کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت تبریک عرض می نماییم.

 • تصاویری از مراسم روز دانشجو در دانشکده بهداشت
  تصاویری از مراسم روز دانشجو در دانشکده بهداشت

 • تصاویری از مراسم روز دانشجو در دانشکده بهداشت
  تصاویری از مراسم روز دانشجو در دانشکده بهداشت

 • اطلاعیه برگزاری امتحانات نیمسال اول 96-95 (جدید)
  اطلاعیه برگزاری امتحانات نیمسال اول 96-95 (جدید)

 • دریافت فرمت طرح درس
  دریافت فرمت طرح درس

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved